İletişim
Manikür Uygulayıcısı (Manikürist) Kurs Programı
shape

Manikür Uygulayıcısı (Manikürist) Kurs Programı

image

PROGRAMIN ALAN ADI : Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
PROGRAMIN SEVİYESİ : 3. Seviye
PROGRAMIN KREDİSİ : 7 Kredi
PROGRAMIN ADI : Manikür Uygulayıcısı (Manikürist) Kurs Programı

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI

Bu kurs programı, 19 yaşından gün almış en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini
tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin;

 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri,
 2. Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmaları,
 3. Kalite gerekliliklerini uygulamaları,
 4. İş organizasyonu yapmaları,
 5. Yapılacak işle ilgili ön hazırlık yapmaları,
 6. Manikür-pedikür yapmaları,
 7. Protez tırnak uygulaması yapmaları,
 8. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Bu kurs programı manikürist alanında ihtiyaç duyulan sertifikalı ve nitelikli eleman
  ihtiyacını karşılamak, toplumdaki insanların bu alanda daha sağlıklı ve güvenilir hizmete
  kavuşmasını sağlamak ve bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen bireylerin istihdam
  edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
 2. Kurs programı uygulanırken; anlatım, örnek olay, yaparak yaşayarak öğrenme, gösterip
  yaptırma, soru cevap gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. Ayrıca basitten
  karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta gibi ilkelere bağlı kalınacaktır.
 3. Program içeriğinde yer alan konular MYK Standardına göre birbirinin ön koşulu olacak ve
  anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.
 4. Program süresince; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam, malzeme, araç, gereç ve
  cihazlardan kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine ilişkin önlemler kurum
  tarafından alınır.
 5. Bu programın hazırlanmasında, Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından yayımlanan
  10UMS0092-3 Referans Kodlu Manikürist Ulusal Meslek Standardı dayanak alınmıştır.
 6. Öğretme – öğrenme sürecinde video, resim, şemalar vb. araçlardan yararlanılır.
 7. Aletli manikür ve protez tırnak uygulamalarını yakından gözlemlemelerine imkân sağlamak
  amacıyla, gerekli görülen durumlarda kursiyerlerin bu alanda MYK standardında, nitelikli
  hizmet veren kurumları ziyaret etmesi sağlanabilir.
 8. Konular işlenirken gerektiğinde manikür ve protez tırnak uygulaması alanında uzman kişiler
  davet edilerek, onların örnek uygulamalarından, deneyim ve düşüncelerinden
  yararlanılabilir.
 9. Kurs sonunda kursiyerler, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı kapsamında Kurs Bitirme
  Sınavına tabi tutulurlar. Kurs programının sonunda, kursiyerlerin söz konusu yeterlikleri
  kazanıp kazanmadıkları yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ölçülecektir. Bu sınavlardan
  başarılı olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ

Bu kursta görevlendirilecek eğiticilerin, üniversitelerin kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği
bölümü mezunu ya da saç ve güzellik hizmetleri bölümü ön lisans programından mezun olmaları
veya güzellik uzmanlığı alanında ustalık belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

PROGRAMIN SÜRESİ

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati olarak uygulanır.

Teorik Eğitim Süresi : 48 ders saati
Uygulamalı Eğitim Süresi : 142 ders saati
Toplam Süre : 190 ders saati