İletişim
Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı Kurs Programı
shape

Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı Kurs Programı

image

PROGRAMIN ALAN ADI : Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
PROGRAMIN SEVİYESİ : 3. SeviyePROGRAMIN KREDİSİ : 4 Kredi
PROGRAMIN ADI : Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı Kurs Programı

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI

Bu kurs programı, 19 yaşından gün almış en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini
tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin;

 1. İş organizasyonu yapmaları,
 2. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri,
 3. İş yeri kalite ve çevre politikalarını uygulamaları,
 4. Yapılacak iş için ön hazırlık yapmaları,
 5. Kalıcı makyaj yapmaları,
 6. Kapatıcı makyaj yapmaları,
 7. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmalarıbeklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Bu kurs programı kalıcı makyaj alanında ihtiyaç duyulan sertifikalı ve nitelikli eleman
  ihtiyacını karşılamak, toplumdaki insanların bu alanda daha sağlıklı ve güvenilir hizmete
  kavuşmasını sağlamak ve bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen bireylerin istihdam edilmesini
  sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
 2. Kurs programı uygulanırken; anlatım, örnek olay, yaparak yaşayarak öğrenme, gösterip
  yaptırma, soru cevap gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. Ayrıca basitten karmaşığa,
  kolaydan zora, somuttan soyuta gibi ilkelere bağlı kalınacaktır.
 3. Program içeriğinde yer alan konular MYK Standardına göre birbirinin ön koşulu olacak ve
  anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.
 4. Program süresince; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam, malzeme, araç, gereç ve cihazlardan
  kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine ilişkin önlemler kurum tarafından alınır.
 5. Bu programın hazırlanmasında, Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından yayımlanan 12UMS0182
  -3 Referans Kodlu Kalıcı Makyaj Ulusal Meslek Standardı dayanak alınmıştır.
 6. Öğretme – öğrenme sürecinde video, resim, şemalar vb. araçlardan yararlanılır.
 7. Aletli kalıcı makyaj uygulamalarını yakından gözlemlemelerine imkân sağlamak amacıyla,
  gerekli görülen durumlarda kursiyerlerin bu alanda MYK standardında, nitelikli hizmet veren
  kurumları ziyaret etmesi sağlanabilir.
 8. Konular işlenirken gerektiğinde kalıcı makyaj uygulaması alanında uzman kişiler davet
  edilerek, onların deneyimlerinden ve düşüncelerinden yararlanılabilir.
 9. Kurs sonunda kursiyerler, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı kapsamında Kurs Bitirme
  sınavına tabi tutulurlar. Kurs programının sonunda, kursiyerlerin söz konusu yeterlikleri
  kazanıp kazanmadıkları yazılı ve uygulamalı sınavlarla ile ölçülecektir. Bu sınavlarda başarılı
  olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ

Bu kursta görevlendirilecek eğiticilerin, üniversitelerin kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği
bölümü mezunu ya da saç ve güzellik hizmetleri bölümü ön lisans programından mezun olmaları
veya güzellik uzmanlığı alanında ustalık belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

PROGRAMIN SÜRESİ

Kurs programı, günde en fazla 8 saat olarak uygulanır.

Teorik Eğitim Süresi : 48 ders saati
Uygulamalı Eğitim Süresi : 54 ders saati
Toplam Süre : 102 ders saati