Epilasyon Uygulayıcısı Kurs Programı

PROGRAMIN ALAN ADI : Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
PROGRAMIN SEVİYESİ : 4. Seviye
PROGRAMIN KREDİSİ : 4 Kredi
PROGRAMIN ADI : Epilasyon Uygulayıcısı Kurs Programı

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI

Bu kurs programı, 19 yaşından gün almış en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini
tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin;

 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri,
 2. Kalite ve çevre koruma mevzuatına uygun çalışmaları,
 3. İş organizasyonu yapmaları,
 4. Yapılacak iş öncesinde ön hazırlık yapmaları,
 5. Elektro sistem ile epilasyon yapmaları,
 6. Işık sistemleri ile (foto) epilasyon yapmaları,
 7. Seri atışlı (ütüleme) diode lazer sistemi ile epilasyon yapmaları,
 8. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları deklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Bu kurs programı epilasyon alanında ihtiyaç duyulan sertifikalı ve nitelikli eleman
  ihtiyacını karşılamak, toplumdaki insanların bu alanda daha sağlıklı ve güvenilir hizmete
  kavuşmasını sağlamak ve bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen bireylerin istihdam
  edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
 2. Kurs programı uygulanırken; anlatım, örnek olay, yaparak yaşayarak öğrenme, gösterip
  yaptırma, soru cevap gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. Ayrıca basitten
  karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta gibi ilkelere bağlı kalınacaktır.
 3. Program içeriğinde yer alan konular MYK Standardına göre birbirinin ön koşulu olacak ve
  anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.
 4. Program süresince; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam, malzeme, araç, gereç ve
  cihazlardan kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine ilişkin önlemler kurum
  tarafından alınır.
 5. Programın hazırlanmasında 17UMS0616-4 Referans Kodlu Epilasyon Uzmanı Ulusal
  Meslek Standardı dayanak alınmıştır.
 6. Öğretme – öğrenme sürecinde kursiyerlerin anlamlı öğrenmelerini sağlamak için çoklu
  duyu organlarına hitap edecek video, resim, şemalar vb. araçlardan yararlanılır.
 7. Aletli epilasyon uygulamalarını yakından gözlemlemelerine imkân sağlamak amacıyla,
  gerekli görülen durumlarda kursiyerlerin bu alanda MYK standardında, nitelikli hizmet
  veren kurumları ziyaret etmesi sağlanabilir.
 8. Konular işlenirken gerektiğinde epilasyon uygulaması alanında uzman kişiler davet
  edilerek, onların örnek uygulamalarından, deneyim ve düşüncelerinden yararlanılabilir.
 9. Kurs sonunda kursiyerler, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı kapsamında kurs bitirme
  sınavına tabi tutulurlar. Kurs programı sonunda, kursiyerlerin söz konusu yeterlikleri
  kazanıp kazanmadıkları yazılı ve uygulamalı sınavlarla ölçülecektir. Bu sınavlardan başarılı
  olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ

Bu kursta eğitim verecek eğitmenlerin, üniversitelerin saç ve güzellik hizmetleri alanından en az ön
lisans mezunu olmaları ya da güzellik uzmanlığı veya epilasyon uygulayıcısı alanında ustalık
belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

PROGRAMIN SÜRESİ

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati olarak uygulanır.

Teorik Eğitim Süresi : 40 ders saati
Uygulamalı Eğitim Süresi : 74 ders saati
Toplam Süre : 114 ders saati

Menü